Ağır Ceza Mahkemesi

Ceza yasalarında yaptırıma bağlanmış fiillere suç denmektedir. Suç bir hareketi yapmak sonucunda yaptırıma tabi olmakken, yapılması gereken bir hareketi yapmamak da suçun konusunu oluşturabilir.  Suç adı verilen davranışlara uygulanacak olan yaptırımları belirleyen kurallar bütününe ceza hukuku adı verilmektedir. Ceza hukukunun konusunu başlıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer özel ceza yasaları ve ceza yargılamasını düzenleyen ve kişi güvenliği ve özgürlüğü ile adil yargılanma haklarının yaşama geçmesini sağlayan Ceza Muhakemeleri Kanunu oluşturur.

Yağma, Gasp, Kasten İnsan Öldürme Suçu, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu vb gibi suçlara bakmakla Ağır Ceza Mahkemesi görevlidir.

Themis Court Simulations’da ilk defa Türkçe olarak hayata geçirilecek olan Ağır Ceza Mahkemesinde, daha önce Avrupa’da yaşanmış ve hüküm kurulmuş bir kanibalizim ( yamyamlık ) fantezisi sonucunda ortaya çıkan bir cinayetin kurgusal hali Türk hukukuna göre incelenecek ve hüküm kurulacaktır. Gerçeğe en uygun şekilde kurgulanmış olan davada, maddi olayın tespiti ve şüphelinin kastı ile mağdurun rızası tartışılacak, zehirli ağacın zehirli meyvesi teorisinden yola çıkılarak elde edilen delillerin hukuka uygun olup olmadığı tartışılacaktır. Baş hâkimin gerçek bir ceza avukatı olacağı simülasyonda gerçeğe en yakın şekilde kurgulanmış duruşma düzeni ile maddi olayın tespitinin yanı sıra yargının süjelerinin haklarını nasıl savunması gerektiği deneyimlenecek. Hayatın siyah ile beyaz olmadığının gerçeğiyle birkaç saat içinde işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suçun gri noktaları, katılımcıların hakim, savcı, ve müdafi olarak görev alacakları Ağır Ceza Mahkemesinde aydınlığa kavuşturulacaktır.

co-Under Secretary General
Furkan Yücel Evsen
İstanbul Üniversitesi - Hukuk Fakültesi
furkanyevsen@gmail.com

co-Under Secretary General
Cankat Şir
Özyeğin Üniversitesi - Hukuk Fakültesi
cankat.sir@ozu.edu.tr

Academic Assistant
Kaan Karagöl
Özyeğin Üniversitesi - Hukuk Fakültesi
kaan.karagol@ozu.edu.tr